Admin
Här kan Du söka efter transportsedlar/fraktsedlar tillhörande Uddevalla Lastbilcentral AB.

Kundnummer:
Fakturanummer:
Följesedelsnummer:

Kundnummer måste alltid fyllas i!

För att kunna visa dokumentet krävs en PDF-läsare.
Vi rekomenderar att ni använder Adobe Acrobat Reader eller Foxit Reader

Vid problem kontakta Uddevalla Lastbilscentral AB fakturering@uddevallalbc.se

Drift och produktion SA DataCom AB, Falkenberg